Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 32/33 

12. Schoolvakanties en overige belangrijke data

Schoolvakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017

  
Herfstvakantiemaandag 17 oktober 2016 t/m vrijdag 21 oktober 2016
Kerstvakantiemaandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017
Voorjaarsvakantiemaandag 20 februari 2017 t/m vrijdag 24 februari 2017
Pasenvrijdag 14 april 2017 t/m dinsdag 18 april 2017
Meivakantiemaandag 24 april 2017 t/m vrijdag 5 mei 2017
Hemelvaartdonderdag 25 mei 2017 t/m vrijdag 26 mei 2017
Pinksterenmaandag 5 juni 2017
Zomervakantiedonderdag 20 juli 2017 t/m vrijdag 1 september 2017
Lesvrije dagen
Maandag 29 augustus 2016
Dinsdag 30 augustus 2016
Maandag 12 september 2016
Donderdag 17 november 2016
Woensdag 1 februari 2017
Maandag 20 maart 2017
Dinsdag 27 juni 2017 (of suikerfeest)
Woensdag 12 juli 2017
Ouderavond 
Informatieavond leerjaar 1 t/m 4dinsdag 22 september 2016
Informatieavond keuzes leerjaar 2/3dinsdag 24 januari 2017
Rapportuitreiking
Dinsdag 22 november 2016
Dinsdag 14 februari 2017
Dinsdag 9 mei 2017
Woensdag 19 juli 2017

Activiteitenoverzicht, jaarplanning
Op onze website www.brederoberoepscollege.nl treft u een jaarplanning aan waarin de activiteiten voor komend schooljaar staan.

Open Dagen en informatieavonden
Op onze Open Dagen kan iedereen onze school bezoeken, de sfeer komen proeven en op eigen houtje of onder begeleiding de hele school doorkruisen. Onze leraren en leerlingen zijn in groten getale aanwezig. Hoewel deze Open Dagen met name voor nieuwe leerlingen en hun ouders zijn bedoeld, bent u uiteraard van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Al was het mogelijk alleen maar om uw kind dat ons deze dag een handje meehelpt in actie te zien. Leerlingen die het leuk lijkt om op deze dag of avond mee te helpen, kunnen dit doorgeven aan hun mentor.

Daarnaast organiseren we informatieavonden en andere kennismakingsactiviteiten. Nieuwe leerlingen en hun ouders kunnen tijdens die activiteiten uitgebreid kennismaken met onze school bijvoorbeeld door het volgen van proeflessen en zij kunnen vragen stellen over de gang van zaken.

Op www.brederoberoepscollege.nl kunt u zien wanneer onze Open Dagen, informatieavonden en andere activiteiten zullen plaatsvinden.