Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 4/33 

2.1 Schoolprofiel

Het Bredero Beroepscollege is een vmbo-school voor de basis- en kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg met en zonder lwoo, met de richtingen Dienstverlening, Economie en Techniek(D&P, E&O en PIE). Vmbo betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Vmbo geeft aansluiting tot het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Wist je dat meer dan de helft van je leeftijdgenoten vmbo doet? In het beroepsonderwijs, ook in het vmbo, gaat het niet alleen om wat je weet, maar vooral om wat je kunt. Natuurlijk kun je niet zonder theorie. Maar alleen theorie is niet het doel. Waar het om gaat, is de praktijk en het ontwikkelen van je talenten. Veel dingen zul je bij ons leren door ze te doen en door ze te ervaren. Wat je uit boeken leert, kun je vaak in de praktijklessen gebruiken. ICT speelt hierbij een steeds grotere rol.

Op het Bredero Beroepscollege leren leerlingen veel over hun toekomstige beroepenwereld. Naast algemene vaardigheden, zoals het leren van de Nederlandse taal en een vreemde taal én het omgaan met computers, oefenen zij ook allerlei sociale en maatschappelijke vaardigheden. Wie na vier jaar van school komt, weet van aanpakken. Hij heeft lol in zijn werk, kan goed met mensen overweg en durft voor zijn mening uit te komen. De leerlingen zijn in staat om zich goed te profileren in een commerciële en/of dienstverlenende omgeving.

Onze school telt 360 leerlingen, 50 medewerkers en 1 groot, mooi gebouw.

Waar we goed in zijn?
We zijn goed in het begeleiden van leerlingen om een goede beroepskeuze te maken.

Wat we willen?
Dat iedere leerling met plezier naar school gaat en een diploma behaalt waar hij voor gewerkt heeft en trots op kan zijn.