Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaSchoolinfo

PTA en examenreglement

Wat is een PTA? De afkorting PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Vanaf het moment dat je in de bovenbouw komt (leerjaar 3 en 4), staat in jouw PTA de wijze van cijferen en de overgangsregeling vermeld. Daarnaast bevat een PTA het examenreglement voor jouw opleiding. Daarin zijn alle regels en procedures opgenomen rond:

  • het afnemen van de examens;
  • de regels voor herkansingen;
  • profiel- en sectorwerkstukken;
  • berekeningen van cijfers;
  • de uitslag en diploma-uitreiking.

Het PTA wordt in het 3e leerjaar overhandigd.

Hieronder kun je per klas het PTA 2016-2018 downloaden, incl. examenreglement.

Basisberoepsgerichte leerweg
Dienstverlening & Producten
Economie & Ondernemen
Produceren, installeren en energie
Kaderberoepsgerichte leerweg
Dienstverlening & Producten
Economie & Ondernemen
Produceren, installeren en energie

PTA 2015 - 2017, incl. examenreglement

Basisberoepsgerichte leerweg
Pb3d&c
Pb3it
Kaderberoepsgerichte leerweg
Pk3d&c
Pk3et

Rekentoetsen VO in 2016
Het Ministerie van OCW heeft in oktober 2015 een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de Rekentoets. Onze ouders en leerlingen zijn hierover geïnformeerd, maar het staat dit jaar niet goed omschreven in het PTA. Hieronder de juiste informatie:

Voor leerlingen op het vmbo en de havo telt het resultaat van de rekentoets nog niet mee voor het behalen van een diploma. Wel wordt het resultaat vermeld op de cijferlijst bij het diploma. Onderstaand puntsgewijs de feiten:

  • alleen voor vwo: resultaat in 2015-2016 telt mee in slaag-/zakregeling
  • vmbo kb, gt, havo vwo: resultaat komt op cijferlijst bij diploma
  • vmbo bb, resultaat op bijlage bij cijferlijst