Regels inschrijving

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Voordat een leerling geplaatst wordt, vindt er altijd een intakegesprek plaats met de leerling én de ouders/verzorgers.
Als je graag naar onze school wil, zet ons dan op nummer 1 op je voorkeurslijst en meld je bij ons aan.

Online aanmelden
Inschrijven is mogelijk van maandag 7 t/m donderdag 17 maart 2022, 12.00 uur. Het aanmelden bij een middelbare school gaat digitaal. Er is een online systeem met digitale aanmeldingsformulieren en keuzelijsten. Uiterlijk 4 maart ontvang je via je basisschool een mail met de aanmeldingsformulieren en keuzelijsten. Lees voor meer informatie ook nog even de brief die je van het OSVO krijgt met het 6-stappenplan of kijk op www.voschoolkeuze020.nl. Ook is er een Servicedesk Digitaal Aanmelden voor vragen en uitleg over het online aanmelden: servicedesk.ouders@elkadam.nl.

Als je het lastig vindt om je digitaal aan te melden, vraag dan hulp aan je meester of juf van de basisschool. Natuurlijk kun je ons ook even bellen. Misschien kunnen wij je op weg helpen.

Voor de aanmelding heb je nodig:

  • Aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs met het advies van de basisschool erop.
  • Voorkeurslijst van VO scholen.
  • 1 pasfoto van de leerling.
  • ID van leerling en één van de ouders.
  • Aanmeldingsformulier Bredero Beroepscollege

Woon je niet in Amsterdam en/of valt jouw basisschool niet onder de Amsterdamse kernprocedure? Dan krijg je van je basisschool geen gepersonaliseerd aanmeldformulier (een persoonlijk formulier met je naam erop). Check via de Servicedesk Digitaal Aanmelden hoe jij je online kunt aanmelden: servicedesk.ouders@elkadam.nl.

Wil je graag extra uitleg over de aanmeldprocedure? De Gemeente Amsterdam legt op voschoolkeuze020.nl nog eens stap voor stap de aanmeldprocedure uit.