Woord van de week

Elke week staan er op onze school 4 weekwoorden centraal, 2 voor de bovenbouw en 2 voor de onderbouw. Op deze pagina zijn alle woorden terug te vinden die dit schooljaar al aan bod zijn gekomen.

2021-2022
2020-2021
2019-2020

We zijn nog druk bezig met het overzetten van alle woorden van de week van de oude naar de nieuwe website.  

Algemene informatie

Het Woord van de week is bij het Bredero Beroepscollege geïntroduceerd om te helpen de woordenschat van onze leerlingen te vergroten. Deze woorden zijn afkomstig uit de Basislijst Schooltaalwoorden vmbo die door de gemeente Amsterdam is ontwikkeld. De Basislijst Schooltaalwoorden vmbo bestaat uit totaal 1600 woorden:

  • 350 algemene schooltaalwoorden
  • 250 algemene vaktaalwoorden biologie
  • 250 algemene vaktaalwoorden mens & maatschappij
  • 250 algemene vaktaalwoorden wiskunde
  • 250 algemene vaktaalwoorden natuurkunde
  • 250 algemene vaktaalwoorden economie